f t g m
Copyright 2021 - Custom text here

Tűzbiztonság

 

 

130. A kisfeszültségű erősáramú villamos berendezések időszakos tűzvédelmi felülvizsgálata (OTSZ)

 

277. § (1) A villamos berendezés használatbavételét követően a berendezés üzemeltetője,

ha jogszabály másként nem rendelkezik,

a) 300 kilogrammnál vagy 300 liternél nagyobb mennyiségű robbanásveszélyes

osztályba tartozó anyag gyártására, feldolgozására, tárolására, felhasználására szolgáló

helyiség vagy szabadtér esetén legalább 3 évenként,

b) egyéb esetben legalább 6 évenként

a villamos berendezés tűzvédelmi felülvizsgálatát elvégezteti, és a tapasztalt

hiányosságokat a minősítő iratban a felülvizsgáló által meghatározott határnapig megszüntetteti,

melynek tényét hitelt érdemlő módon igazolja.

(2) A tűzvédelmi felülvizsgálat szempontjából a naptári napot kell figyelembe venni.

(3) A telep- vagy működési engedélyhez, bejelentéshez kötött átalakítás vagy rendeltetésváltás

során a helyiségben,épületben elhelyezett villamos berendezéseken a berendezés üzemeltetője

a tűzvédelmi felülvizsgálatot elvégezteti, ha az új rendeltetéshez a jogszabály

gyakoribb felülvizsgálatot határoz meg.

(4) A villamos berendezések tűzvédelmi felülvizsgálata, a berendezés minősítése a

létesítéskor érvényes vonatkozó műszaki követelmény szerint történik.

(5) A felülvizsgálat része a villamos berendezés környezetének értékelése

és a hely robbanásveszélyes zónabesorolásának tisztázása.

(6) A felülvizsgálat kiterjed azokra a hordozható berendezésekre is,

amelyeket az üzemeltető nyilatkozata szerint a technológiából

adódóan rendszeresen használnak.

USER1

 

user2

 

USER3