f t g m
Copyright 2021 - Custom text here

Villámvédelem

132. Villámvédelem felülvizsgálata


279. § A nem norma szerinti villámvédelem hatálya alá tartozó építmények,

szabadterek esetében a villámvédelem felülvizsgálatát


a) a létesítést követően az átadás előtt,


b) e rendeletben előírt időszakonként vagy


c) a villámvédelem vagy az építmény átalakítását, bővítését és a vonatkozó műszaki

követelményben foglalt különleges eseményt követően kell elvégezni.


280. § (1) A nem norma szerinti meglévő villámvédelem

időszakos felülvizsgálatát a létesítéskor érvényben lévő vonatkozó műszaki


követelménynek megfelelően kell végezni.


(2) A nem norma szerinti meglévő villámvédelmi berendezést, ha jogszabály

másként nem rendelkezik, tűzvédelmi szempontból


a) a 300 kg vagy 300 l mennyiségnél több robbanásveszélyes osztályba tartozó

anyag gyártására, feldolgozására, tárolására szolgáló helyiséget tartalmazó,

ipari vagy tárolási alaprendeltetésű építmény vagy szabadtér esetén
legalább 3 évenként,


b) egyéb esetben legalább 6 évenként,


c) a villámvédelem (LPS és SPM) vagy a védett épület vagy építmény

minden olyan bővítése, átalakítása, javítása vagy


környezetének megváltozása után, ami a villámvédelem

hatásosságát módosíthatja,


d) sérülés, erős korrózió, villámcsapás valamint minden olyan jelenség

észlelése után, amely károsan befolyásolhatja a villámvédelem hatásosságát,


felül kell vizsgáltatni és a tapasztalt hiányosságokat a minősítő iratban

meghatározott határnapig meg kell szüntetni,melynek tényét hitelt érdemlő

módon igazolni kell.


281. § (1) A norma szerinti villámvédelemről szóló műszaki követelmény

hatálya alá tartozó villámvédelemmel ellátott építmények,szabadterek esetében

a villámvédelem felülvizsgálatát

a) a létesítés során, a később eltakarásra kerülő részek eltakarása előtt,


b) a létesítést követően az átadás előtt,


c) a 18. mellékletben foglalt táblázatban előírt időszakonként és


d) a villámvédelem vagy az építmény átalakítását, bővítését és a vonatkozó

műszaki követelményben foglalt különleges eseményt követően kell elvégezni.


(2) A villámvédelmi felülvizsgálat szempontjából a naptári napot kell figyelembe venni.

USER1

 

user2

 

USER3